Popisy cesty na start, trasy kola a trasy běhu
Vysvětlivky: „směr Benice“ znamená, že na křižovatce je ukazatel na obec Benice, „držíme se rovně a vpravo“ znamená neodbočujeme vlevo, i když to bude možné. Názvy obcí jsou vyznačeny zeleně.

Jak se dostat na start z nádraží Benešov u Prahy
Jedeme podél kolejí proti směru, kterým jsme přijeli. Silnice se stáčí doleva na most, který vede přes koleje. Za ním odbočujeme doleva, směr Konopiště. Pak jedeme stále rovně, směr Konopiště. Podjedeme pod silničním viaduktem. Jedeme rovně. Ve chvíli, kdy začne silnice trochu víc stoupat a zároveň se citelně zhorší povrch, je místo startu již nedaleko. Sjedeme z malého kopečka a po levé ruce se nám objeví plocha Konopišťského rybníka. Mezi silnicí, po které jedeme, a rybníkem je neasfaltovaná cesta, na které již vyhledáme ostatní účastníky akce.
 

Popis trasy kola
U trasy kola platí jednoduché pravidlo: pokud se na křižovatce jede po hlavní silnici, není cesta značena. Stejně tak v případě, že je odbočení nelogické – např. zahnutí v obci do boční ulice. V jiném případě je směr značen šipkou oranžové barvy. Pokud v textu najdete symbol ¶, znamená to, že zde došlo ke změně trasy dle aktuální situace na trase!

Vyběhneme s kolem na silnici a vydáme se vlevo do kopce. Stále se držíme spíše rovně a vpravo, směr Slapy. Brzy nás čeká sjezd, projedeme Václavice, není kam odbočit. V Chrášťanech se dáme u kapličky doprava, jedeme do táhlého kopce. Nahoře odbočíme doprava, směr Týnec n. S. Sjíždíme do Krusičan, pořád rovně, je to zřejmé. Na křižovatce se dáme opět na Týnec n. S., tedy doleva. Po krátké jízdě dojedeme do Týnce, kde nás čeká krátký, trochu náročnější kopec. Nahoře se dáme doleva (pozor: vjíždíme na hlavní silnici) a přijedeme po této hlavní silnici k mostu, po němž jedeme přes řeku. Kus za mostem je železniční trať, za ní odbočíme vpravo. Jedeme kolem autobusového nádraží, po silnici č. 107. Jedeme stále po rovině, po pravé ruce se k nám přiblíží Sázava. Pak se silnice stáčí vlevo a začíná dlouhé stoupání. Po několika kilometrech přijíždíme na křižovatku s mnoha ukazateli, jedeme směr Kamenice. Hned je tu druhá křižovatka, na které se dáme vlevo. Projíždíme vesnicí Čakovice, za kterou po nějaké době začíná trochu ostřejší stoupání. Toto stoupání končí krátkým prudkým kopcem, na jeho začátku vidíme vlevo skálu, vpravo budovy továrny. Z vrcholu kopce jedeme už do Kamenice, jedeme vpravo a dole rovně, stále po hlavní silnici, vyšplháme další kopec a nahoře odbočíme doprava. Jedeme po rovině, zanedlouho máme po levé ruce obchodní středisko a blížíme se ke staré benešovské silnici. Tam je stopka, dáme tedy přednost všem automobilům a odbočujeme doleva, do kopce. Velmi brzy, asi po sto metrech, však odbočíme doprava na Štiřín. Jedeme méně frekventovanou silnicí, až přijedeme ve Štiříně na křižovatku, kde se dáme doprava na Velké Popovice. Zvlněnou krajinou se dostaneme po hlavní silnici do Popovic, kde na hlavní křižovatce jedeme vlevo, po hlavní, směr Říčany. Čeká nás trochu náročný kopec, kde se snažíme nespadnout z kola vyčerpáním, naštěstí vede tato část lesem. Nahoře se dostaneme přímou jízdou až ke kruhovému objezdu, na němž odbočíme doleva na Kašovice, přejíždíme koleje, je tu zastávka autobusu. Sjedeme do obce Kašovice, projedeme ji a v následující Předboři jedeme po hlavní doprava. Přejedeme dálnici a čekají nás Jažlovice, které projíždíme po hlavní rovně. Můžeme se věnovat pěknému sjezdu. Pak se držíme stále rovně a vlevo. Čeká nás jedna křižovatka, kde odbočujeme z hlavní doleva, a pak ve Voděrádkách opět opouštíme hlavní a jedeme rovně. Pozor, čeká nás dosti špatný povrch! Podjedeme rušnou silnici a zde v Krabošicích brzy zahneme doleva a prudkým stoupákem se vyhoupneme nahoru, kde se připojíme vpravo na Jesenickou spojku. Po této silnici jedeme nejprve do táhlého kopce, načež po přejetí dálnice to můžeme trochu rozjet. Na dalším návrší je odbočka do Dobřejovic. Odbočíme tedy vpravo a čeká nás krásný a prudký sjezd po perfektním povrchu, dáme však pozor, abychom se vystříhali střetu s lidmi, neboť sjezd končí ve vesnici. Dole se dáme vpravo, směr Čestlice. Jedeme stále po hlavní, vystoupáme na kopec a kus za ním opět přejedeme dálnici. Pak se držíme rovně a jsme za chvíli v obci Čestlice. Jedeme rovně a u kostela zahneme doprava, směr Benice. Jedeme až k další křižovatce, kde se dáme vlevo, z kopce.  projedeme je rovně a vyšplháme na kopec, na jehož vrcholu odbočíme vpravo, směr Lipany. Cesta do Lipan je nově opravená, vychutnejte si vynikající povrch. Není kam odbočit. V obci Lipany je ukazatel na Kolovraty, na návsi odbočíme vlevo, podle šipky na silnici. Po pravé ruce se nám za chvíli objeví novorománský kostel. Pokud ne, jedeme špatně. Dále sjíždíme z mírného kopce do Kolovrat. Pár set metrů po tom, co se nám po pravé ruce objeví domy, uhýbáme na křižovatce vlevo, do ulice U jezu. Po pravé ruce máme potok, po levé domy a pak rybník. Zanedlouho zahneme doprava, přejedeme po mostku potok a vyjedeme krátký kopeček. Nahoře odbočíme vlevo, pozor, vjíždíme na hlavní silnici. Když se silnice zatočí nejprve vpravo a pak vlevo, jedeme kus rovně a pak odbočíme z hlavní silnice zahýbající vpravo pod železniční viadukt. My jedeme rovně, vlevo je telefonní budka, přejíždíme retardér a pak pořád rovně do mírného kopce až na konec ulice, jsou tam sběrné nádoby na tříděný odpad, tam se dáme po dlážděné silnici a sjíždíme z mírného kopce k cíli.
 

Popis trasy běhu
Běžíme podél kolejí, po levé ruce se nám za chvíli objeví park Prknovka. Pokračujeme stále podél trati, až doběhneme k potoku, kde zahneme doprava pod železniční viadukt. Podbíháme ho a směřujeme rovně. To již vidíme po levé ruce rybník Vodici. Obíháme ho proti směru hodinových ručiček, po chvíli vidíme před sebou malý domek, stojící nad stavidlem. Již před ním odbočíme vpravo. Postupně vybíháme na louku, přes kterou běžíme po neširoké pěšině. Ta nás přivede po delším čase až k dřevěnému plotu. Dáme kolem něj se vlevo a před sebou máme po několika metrech brod, tudy neběžíme, ale dáme se kolem plotu, po cestě vysypané kamínky. Po levé ruce máme zábradlí a za ním potok. Brzy přeběhneme přes můstek, který se nám objeví po levé ruce. Běžíme nahoru asfaltovou cestou – ulicí Za pivovarem. Po levé ruce máme nové sídliště firmy Central Group. Na konci této cesty zahneme vlevo a běžíme hrubě asfaltovanou cestičkou, po pravé ruce máme rybník Nadýmač. Běžíme stále rovně a na konci silnice se vydáme v jejím prodloužení po neasfaltované cestičce. Po pravé ruce vidíme mostek, přes který přeběhneme a hned za ním odbočíme doleva. Pak běžíme přímo, až se znovu dostaneme k železničnímu náspu. Běžíme tak, že rybník máme nalevo a trať napravo. Na konci této cesty přeběhneme mostek a zahýbáme doprava pod nám již známý viadukt. Kousek cesty za viaduktem se dostaneme k plotu, kde odbočíme vpravo, kolem pahýlu břízy. Pak se držíme stále spíše vpravo, neodbočujeme vlevo. Na konci parku máme po pravé ruce vypuštěnou betonovou nádrž, vybíháme ven a běžíme přímo, po levé ruce máme plot čističky. Cesta se mění na panelovou a dostáváme se po ní opět do Kolovrat. Po pravé ruce vidíme herní areál pro mládež: hned za ním zahneme doprava na úzký asfaltový chodník. Běžíme stále rovně, až spatříme po pravé ruce můstek s železným zábradlím, odbočíme přes něj vpravo a běžíme stále rovně. Cesta se mírně zvedá, asi po kilometru již přibíháme do Benic. Tam odbočíme doleva na asfaltovou silnici a běžíme stále rovně. Když opustíme vesnici, máme po pravé ruce nový rodinný dům, nedaleko za ním odbočíme ze silnice doleva kolem závory na polní cestu. Po té vyběhneme do kopce, podlezeme další závoru a kolem kontroly uhneme vpravo. Seběhneme do koryta a běžíme jím až k silnici. Na ní odbočíme doleva a běžíme do kopce. Časem se dostáváme do Lipan, tam běžíme rovně, načež na křižovatce zahýbáme u telefonní budky na dlážděný chodníček vlevo. Po chvíli vidíme napravo kostel sv. Martina a čeká nás rovný, postupně se svažující úsek, kde to můžeme trochu rozpálit. Běžíme rovně, když vidíme vlevo odbočovat polní cestu lemovanou stromy, dáme se po ní. Běžíme stále rovně, až ke kontrole, kterou jsme míjeli před korytem, od kontroly se vracíme kousek zpět na rozcestí, kde se dáme vlevo, do kopce. Nahoře se nám otevře výhled na Kolovraty a sbíháme dolů až k závoře. Za ní se dáme vpravo a hned vlevo. Běžíme po silnici rovně, před mostem zahneme doleva do ulice Pod topoly, která je vydlážděná. Ještě před jejím koncem odbočujeme vpravo na můstek se železným zábradlím a hned za ním se dáme vlevo. Běžíme po silnici kolem brodu. Brzy je před námi můstek, přes který jsme již běželi, před ním se dáme doprava a opět běžíme po asfaltovém chodníku. Když skončí, zahneme doleva a kousek běžíme rovně, pak zahneme šikmo vpravo na travnatou cestu, která směřuje k provizornímu drátěnému plotu a ústí do úzké uličky. Tou se dostaneme do ulice Vášova, vyběhneme rovně nahoru a tam se dáme vlevo. Jsme již na cestě k cíli, můžeme začít finišovat, cíl je shodný s cílem kola.

nahoru
popis cesty na start
popis trasy kola
popis trasy běhu
zpět na hlavní stránku