Pořadatelé (a organizátoři) závodu Corundman,

Vítám vás na stránce věnované lidem, kteří sice nezávodí, nebo jen někdy, ale bez nichž by se naše závody vůbec nemohly konat.
Hned na úvod (zejména pro ty, kteří by byli netrpěliví a nedočetli by až na konec) chci tedy všem těmto lidem, ať už přiložili ruku k dílu jakkoliv,

PODĚKOVAT!

Jaký je rozdíl mezi pořadatelem a organizátorem? Moje terminologie je asi trochu jiná, než je někde jinde zvykem, ale tak jsem to prostě uznal za vhodné. Pořadatel je pro mě člověk, který aktivně pomáhá těsně před závodem, při něm a po něm tak, aby byly pro závodníky vytvořeny obvyklé podmínky. Organizátor je člověk, který připravuje nebo spolupřipravuje závod, v podstatě tedy mnohem delší dobu, než je onen jeden den závodu. Jak asi tušíte, organizátorů je poměrně málo, ale ani pořadatelů není jako máku...

V jednom dokumentu o závodě Ironman Hawaii (Železný muž, 3,8 km plavání, 180 km kolo, maraton čili 42,195 km běhu) jsem vyslechl krásnou větu, která je snad vodítkem pro některé z našich pořadatelů: „Na pět tisíc pořadatelů se sjelo z celých Spojených států, aby bez nároku na odměnu pomáhali během závodu.“ A to jsou lidé, kteří dobře znají cenu peněz a znají svou cenu, přesto jsou ochotni nezištně a s úsměvem pomoci Železným mužům a ženám při jejich „sebetrýznění“. Americká mentalita je zřejmě trochu jiná, než si myslí většina našeho národa. Vzali jsme si z Ameriky (obecně ze Západu) jen něco: snahu vydělat si, být asertivní až trochu agresivní, hodně si věřit, ale unikly nám některé jiné hodnoty, které na Západě často jsou: solidarita, důvěra, čest, lidská důstojnost. Ale to jen na okraj. Jiný výrok, který jsem zaregistroval (na zdroj si nevzpomínám), zněl: „Žádný větší triatlonový závod se neobejde bez pomoci dobrovolníků.“

Pořadatelů je poslední roky stále méně a já jim (nebo Vám, milí pořadatelé!) nemohu platit „odpovídající“ finanční částku, jednak protože na to v rozpočtu nemám peníze, jednak si ani nemyslím, že by to bylo žádoucí vzhledem k tomu, co už jsem před chvílí řekl. Jsem přesvědčen, že mnozí z těch, kdo pomáhají s Corundmanem, vědí, co je solidarita, důvěra atd., a proto pomáhají. Obdivuji tyto lidi, a protože si myslím, že jsou neprávem opomíjeni, rozhodl jsem se nejprve vytvořit tuto stránku s patřičnými odkazy a pak připravit jakousi soutěž, kde by se v určitém bodovém hodnocení mísily zásluhy závodnické a pořadatelské, čemuž by v případě závodění odpovídaly i nějaké, i když spíše symbolické, finanční výhody či hmotné požitky.

Soutěž jsem nazval GOOD TIMES (Dobré časy). Proslulý Aurelius Augustinus (354 až 430) jednou, když si mu někdo postěžoval, jak jsou to hrozné časy, jaká doba, řekl toto motto: VY JSTE ČASY! BUDETE-LI DOBŘÍ, BUDOU I ČASY DOBRÉ!

Je to jako s mnohými jinými věcmi, kdo chápe, tomu je vše jasné, kdo nechápe, ani netuší, že je s ním něco v nepořádku, že by měl aspoň trochu přemýšlet o správnosti svého uvažování. Ti, kdo pomáhají často nezištně při takovýchto akcích, ať už té naší, nebo jiných, zřejmě pochopili víc než ti druzí, kteří se třeba mnohem urputněji už už hrnou do Evropy, neboť očekávají, že tam budou moci více urvat pro sebe. Bohužel, naprostá většina lidí v té Evropě – z lidského, nebo, chcete-li, kulturního hlediska – asi ještě dlouho nebude, bez ohledu na počet vlajek, pasů a hvězdiček na nich.

Takže komu čest, tomu čest! Tady je seznam všech pořadatelů a organizátorů, kteří se podíleli na závodech Corundman.

Ještě jednou všem děkuji!

Roman Lang